- Från förlust till vinst genom ett mätbart resultat -

Med alla projekt (t.ex. hårdvara, Webblösningar, etc.) medföljer en jämförelse, dvs. benchmark som redovisar prestandan förr och efter - helt befriad av subjektiva bedömningar (gäller inte t.ex. logo design, reklamprodukter, mm.). Beroende på problematiken i projektet väljs alltid de optimala och bäst lämpade testerna som i sifferform tallar om slutresultaten (t.ex. highendit.com): Aldrig hört om sakerna ovan? Läs Google's The Need for Mobile Speed och New Industry Benchmarks for Mobile Page Speed.
- A part of GTL NORDIC -